മലയാളം തിരുത്തുക

പദോല്പത്തി തിരുത്തുക

[അകൽ-ച്ച]

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

നാമം തിരുത്തുക

അകൽച്ച

  1. അകന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, വേർപാട്‌.

  ഈ ഇനം അപൂർണ്ണമാണ്. ശരിയായ നിർവചനം നൽകിയോ നിലവിലുള്ളവയോടൊപ്പം കൂടുതൽ നിർവചനങ്ങൾ ചേർത്തോ ആവശ്യമായ ശബ്ദം, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ നൽകിയോ ഇതു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വിക്കിനിഘണ്ടുവിനെ താങ്കൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്.


"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=അകൽച്ച&oldid=550038" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്