മലയാളം തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

തർജ്ജമകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഏകദേശം&oldid=551002" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്