ഏകീഭാവം

പദോൽപ്പത്തി: (സംസ്കൃതം) ഏക+ഭാവ
  1. ഏകീഭവിക്കൽ, ഒന്നായിത്തീരൽ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ഏകീഭാവം&oldid=301478" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്