മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

കർണ്ണം

വിക്കിപീഡിയയിൽ
കർണ്ണം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ
 
കർണ്ണം hഉം പാദവും ലംബവുംc1 ഉംc2 ആയ ഒരു മട്ടത്രികോണം

നാമംതിരുത്തുക

കർണ്ണം

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=കർണ്ണം&oldid=218987" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്