മലയാളം തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

നാമം തിരുത്തുക

ചട്ടം

  1. വ്യവസ്ഥ, നിയമം

തർജ്ജമകൾ തിരുത്തുക

  • ഇംഗ്ലീഷ്: rule

നാമം തിരുത്തുക

ചട്ടം

  1. ശരീരം
  2. വസ്തുവിന്റെ ഭാരം താങ്ങുന്ന ഭാഗം, ചട്ടക്കൂട്

തർജ്ജമകൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ചട്ടം&oldid=553183" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്