ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

ജലം

  1. വെള്ളം
  2. തണുപ്പുള്ളത്
  3. (തണുപ്പിനാൽ) തടുക്കപ്പെടുന്നതു് എന്നർത്ഥം

തർജ്ജമകൾ

തിരുത്തുക

പര്യായപദങ്ങൾ

തിരുത്തുക

അവലംബങ്ങൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ജലം&oldid=549714" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്