മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

ദിഷ്ടവാൻ

  1. ഭാഗ്യവാൻ
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=ദിഷ്ടവാൻ&oldid=182374" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്