ഉച്ചാരണം

തിരുത്തുക

പടി

 1. ചവിട്ടിക്കയറുന്നതിനും ഇറങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടി ഒന്നിനുമുകളിൽ ഒന്നെന്നക്രമത്തിൽ തടികൊണ്ടും കല്ലുകൊണ്ടും മറ്റും നിർമിക്കുന്ന തട്ട്;
 2. വാതിൽ പടി; വാതിലിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തെ ചട്ട, വാതൽ ജനൽ മുതലായവയുടെ ചട്ടത്തിന്റെ വശങ്ങളിലുള്ള തടി
 3. വീടിന്റെയും മറ്റും പ്രവേശനം
 4. പടവ്; ഏണിയുടെ പടവ്
 5. തിണ്ണ

തർജ്ജമകൾ

തിരുത്തുക
 • ഇംഗ്ലീഷ്: step
 • ഇംഗ്ലീഷ്: gate

പടി

 1. ഒരു തോത്; കിണറിന്റെ ആഴം കണക്കാക്കുന്ന ഒരു തോത്
 2. ഭാരമോ അളവോ നിർണയിക്കാനുള്ള തോത്

പടി

 1. ചെറുകുമിഴ്, മലംപുള്ള്

പടി

 1. പരുക്കൻ തുണി
 2. വീതികുറഞ്ഞ തുണിച്ചീന്ത്

ക്രിയാവിശേഷണം

തിരുത്തുക

പടി

 1. നിശ്ചിതക്രമത്തിൽ, തോതനുസരിച്ച്, മാതിരി.

പ്രയോഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 1. പടിപടിയായി
 2. ചേരുംപടി = ചേരേണ്ടതുപോലെ

പടി

 1. ഭൂമി

പടി

 1. ഒരു ചെറിയ നാണയം;
 2. പ്രതിഫലം, പ്രതിഫലത്തിന്റെ തോത്.

പ്രയോഗങ്ങൾ

തിരുത്തുക
 1. പടികെട്ടുക = സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്റെ സേവനം ലഭ്യമാകുന്നതിന് നിശ്ചിതഫീസ് കെട്ടിവയ്ക്കുക.
 2. പടിത്തരം = കഥകളിയിലെ കുറഞ്ഞ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ

ധാതൂരൂപം

തിരുത്തുക

പടി

 1. പടിയുക എന്ന പദത്തിന്റെ ധാതുരൂപം
"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=പടി&oldid=553725" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്