മലയാളംതിരുത്തുക

നാമംതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയയിൽ
പാചകം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട്.
വിക്കിപീഡിയ
വിക്കിമീഡിയ വിക്കിപാഠശാലയിൽ ഈ ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

പരിശീലനക്കുറിപ്പുകൾ പാചകപുസ്തകം:ഉള്ളടക്കം എന്ന താളിൽ ലഭ്യമാണ്

പാചകം

  1. അരിവയ്പ്പ്, ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കൽ
  2. അഗ്നി
  3. ഉദരത്തിൽ ദഹനമുണ്ടാക്കുന്ന ദ്രാവകം, പിത്തം

തർജ്ജുമതിരുത്തുക

ഇംഗ്ലീഷ്: cooking

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=പാചകം&oldid=540040" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്