മലയാളം തിരുത്തുക

ഉച്ചാരണം തിരുത്തുക

ക്രിയാവിശേഷണം തിരുത്തുക

  1. വെവ്വേറെ
  2. ഒരോന്നോരോന്ന്
  3. സവിശേഷതകൾ ഉള്ള

നിഷ്പത്തി തിരുത്തുക

പ്രതി +ഏക എന്നിവയിൽ നിന്ന്

തർജ്ജമകൾ തിരുത്തുക

en: special, especially, unique,

"https://ml.wiktionary.org/w/index.php?title=പ്രത്യേക&oldid=551388" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്