22 സെപ്റ്റംബർ 2022

19 സെപ്റ്റംബർ 2022

19 ഓഗസ്റ്റ് 2022

1 മേയ് 2017

8 ജൂലൈ 2015

9 നവംബർ 2012

12 ഓഗസ്റ്റ് 2012

5 ജൂലൈ 2012

30 ജൂൺ 2012

3 ജൂൺ 2012

17 ഏപ്രിൽ 2012

8 മാർച്ച് 2012

11 ഏപ്രിൽ 2010

17 ഫെബ്രുവരി 2010

14 സെപ്റ്റംബർ 2009

21 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/ഇംഗ്ലീഷ്" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്