3 മേയ് 2017

30 ഒക്ടോബർ 2016

13 ജൂലൈ 2015

30 ജൂൺ 2012

24 ഒക്ടോബർ 2010

20 ജൂലൈ 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

10 ഡിസംബർ 2009

21 ഒക്ടോബർ 2009

17 ജൂലൈ 2009

7 മാർച്ച് 2009

11 ഒക്ടോബർ 2008

4 ഫെബ്രുവരി 2008

10 നവംബർ 2007

2 ഒക്ടോബർ 2007

14 സെപ്റ്റംബർ 2007

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/사람" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്