30 ഏപ്രിൽ 2017

11 മാർച്ച് 2017

2 ഫെബ്രുവരി 2017

13 സെപ്റ്റംബർ 2016

6 ജനുവരി 2016

28 നവംബർ 2015

19 ഡിസംബർ 2014

2 ഓഗസ്റ്റ് 2013

25 ജൂലൈ 2012

14 മേയ് 2012

11 ഡിസംബർ 2011

7 ഡിസംബർ 2011

24 ഫെബ്രുവരി 2011

29 ഡിസംബർ 2010

28 നവംബർ 2010

27 ഒക്ടോബർ 2010

23 സെപ്റ്റംബർ 2010

28 ഓഗസ്റ്റ് 2010

22 ജൂൺ 2010

25 മേയ് 2010

3 ഏപ്രിൽ 2010

12 സെപ്റ്റംബർ 2009

6 സെപ്റ്റംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/accepted" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്