നാൾവഴി

30 ഏപ്രിൽ 2017

20 ഡിസംബർ 2014

13 ഓഗസ്റ്റ് 2013

6 ഓഗസ്റ്റ് 2013

9 ജൂൺ 2013

8 മേയ് 2013

28 ഏപ്രിൽ 2013

28 ഒക്ടോബർ 2012

26 ഏപ്രിൽ 2012

14 ജനുവരി 2012

8 ഡിസംബർ 2011

4 ജൂൺ 2011

21 ഓഗസ്റ്റ് 2010

29 ജൂലൈ 2010

10 ജൂലൈ 2010

24 മേയ് 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

27 ഡിസംബർ 2009

15 നവംബർ 2009

17 ഒക്ടോബർ 2009

13 ഒക്ടോബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/ahead" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്