30 ഏപ്രിൽ 2017

17 മേയ് 2016

20 ഡിസംബർ 2014

19 ഓഗസ്റ്റ് 2013

10 മേയ് 2013

15 നവംബർ 2012

17 സെപ്റ്റംബർ 2012

2 ഓഗസ്റ്റ് 2012

25 ഏപ്രിൽ 2012

24 ജനുവരി 2012

1 മേയ് 2011

6 ഡിസംബർ 2010

21 സെപ്റ്റംബർ 2010

27 ഓഗസ്റ്റ് 2010

12 മേയ് 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

12 നവംബർ 2009

9 നവംബർ 2009

4 നവംബർ 2009

17 ഒക്ടോബർ 2009

14 ഒക്ടോബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/arise" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്