നാൾവഴി

30 ഏപ്രിൽ 2017

31 മാർച്ച് 2017

16 ഓഗസ്റ്റ് 2016

8 ഏപ്രിൽ 2015

21 ഡിസംബർ 2014

12 ഓഗസ്റ്റ് 2014

29 ഡിസംബർ 2013

15 ഡിസംബർ 2013

9 ജൂൺ 2013

21 ഓഗസ്റ്റ് 2012

1 മേയ് 2012

9 ഡിസംബർ 2011

1 മേയ് 2011

7 ഡിസംബർ 2010

6 സെപ്റ്റംബർ 2010

4 സെപ്റ്റംബർ 2010

26 മാർച്ച് 2010

8 ജനുവരി 2010

17 നവംബർ 2009

13 നവംബർ 2009

11 നവംബർ 2009

6 സെപ്റ്റംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/attack" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്