24 ഒക്ടോബർ 2019

30 ഏപ്രിൽ 2017

9 ഒക്ടോബർ 2015

21 ഡിസംബർ 2014

9 ഓഗസ്റ്റ് 2013

15 ജൂൺ 2013

7 ഡിസംബർ 2012

21 ഓഗസ്റ്റ് 2012

25 ജൂലൈ 2012

10 ജൂലൈ 2012

9 ഡിസംബർ 2011

3 ജൂലൈ 2011

12 ജനുവരി 2011

23 നവംബർ 2010

8 സെപ്റ്റംബർ 2010

4 സെപ്റ്റംബർ 2010

20 മേയ് 2010

30 മാർച്ച് 2010

12 നവംബർ 2009

7 നവംബർ 2009

16 ഒക്ടോബർ 2009

14 ഒക്ടോബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/authority" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്