30 ഏപ്രിൽ 2017

25 നവംബർ 2016

17 മേയ് 2016

28 നവംബർ 2015

24 ഓഗസ്റ്റ് 2015

3 ജൂലൈ 2015

8 ഏപ്രിൽ 2015

5 ഏപ്രിൽ 2015

21 ഡിസംബർ 2014

24 മാർച്ച് 2014

13 ഡിസംബർ 2013

9 ഓഗസ്റ്റ് 2013

18 ജൂൺ 2013

16 ജൂൺ 2013

30 ഡിസംബർ 2012

23 ഡിസംബർ 2012

5 ഓഗസ്റ്റ് 2012

2 ഓഗസ്റ്റ് 2012

29 മാർച്ച് 2012

11 ഡിസംബർ 2011

9 ഡിസംബർ 2011

29 ഏപ്രിൽ 2011

15 നവംബർ 2010

28 ഓഗസ്റ്റ് 2010

26 ഓഗസ്റ്റ് 2010

11 ഓഗസ്റ്റ് 2010

30 ജൂലൈ 2010

11 ജൂലൈ 2010

16 മാർച്ച് 2010

13 ജനുവരി 2010

24 നവംബർ 2009

23 നവംബർ 2009

22 നവംബർ 2009

29 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/bad" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്