30 ഏപ്രിൽ 2017

8 ഏപ്രിൽ 2015

21 ഡിസംബർ 2014

27 മാർച്ച് 2014

10 ഓഗസ്റ്റ് 2013

7 ജൂലൈ 2013

8 ഡിസംബർ 2012

19 ജൂലൈ 2012

5 ജൂലൈ 2012

20 ജൂൺ 2012

13 മേയ് 2012

9 ഡിസംബർ 2011

1 മേയ് 2011

25 നവംബർ 2010

31 ഒക്ടോബർ 2010

1 സെപ്റ്റംബർ 2010

10 ഓഗസ്റ്റ് 2010

11 മേയ് 2010

5 ഒക്ടോബർ 2009

17 സെപ്റ്റംബർ 2009

5 സെപ്റ്റംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/base" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്