30 ഏപ്രിൽ 2017

18 ഫെബ്രുവരി 2017

17 മേയ് 2016

25 ഓഗസ്റ്റ് 2015

16 ഓഗസ്റ്റ് 2015

8 ഏപ്രിൽ 2015

5 ഏപ്രിൽ 2015

30 മാർച്ച് 2014

10 ഡിസംബർ 2013

13 ജൂൺ 2013

6 ജൂൺ 2013

27 ഫെബ്രുവരി 2013

15 സെപ്റ്റംബർ 2012

10 ഓഗസ്റ്റ് 2012

2 ജൂൺ 2012

9 മേയ് 2012

14 മാർച്ച് 2012

23 ഫെബ്രുവരി 2012

16 ഫെബ്രുവരി 2012

25 ജനുവരി 2012

25 ഡിസംബർ 2011

9 ഡിസംബർ 2011

1 മേയ് 2011

3 ഫെബ്രുവരി 2011

15 ഓഗസ്റ്റ് 2010

11 മേയ് 2010

21 നവംബർ 2009

12 സെപ്റ്റംബർ 2009

22 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/be" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്