നാൾവഴി

30 ഏപ്രിൽ 2017

19 ഫെബ്രുവരി 2017

20 സെപ്റ്റംബർ 2016

29 നവംബർ 2015

25 ഓഗസ്റ്റ് 2015

8 ഏപ്രിൽ 2015

22 ഡിസംബർ 2014

16 ഡിസംബർ 2013

11 ഓഗസ്റ്റ് 2013

29 ഡിസംബർ 2012

17 ഡിസംബർ 2012

8 ഡിസംബർ 2012

26 നവംബർ 2012

20 ജൂൺ 2012

21 ഏപ്രിൽ 2012

1 ജനുവരി 2012

1 ഡിസംബർ 2011

29 ഏപ്രിൽ 2011

24 നവംബർ 2010

18 ഒക്ടോബർ 2010

29 സെപ്റ്റംബർ 2010

2 ഏപ്രിൽ 2010

24 ഒക്ടോബർ 2009

6 സെപ്റ്റംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/bit" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്