നാൾവഴി

30 ഏപ്രിൽ 2017

16 ജനുവരി 2017

14 നവംബർ 2016

22 ഡിസംബർ 2014

11 ജൂലൈ 2014

16 ഡിസംബർ 2013

13 ഓഗസ്റ്റ് 2013

23 ഓഗസ്റ്റ് 2012

24 ജൂൺ 2012

26 ജനുവരി 2012

10 ഡിസംബർ 2011

17 ജൂൺ 2010

11 ജൂൺ 2010

8 ജനുവരി 2010

17 ഒക്ടോബർ 2009

14 ഒക്ടോബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/boycott" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്