നാൾവഴി

30 ഏപ്രിൽ 2017

22 ഡിസംബർ 2014

16 ഡിസംബർ 2013

14 ഓഗസ്റ്റ് 2013

28 ഏപ്രിൽ 2013

12 ഡിസംബർ 2012

25 ഒക്ടോബർ 2012

10 ഡിസംബർ 2011

6 ജൂൺ 2011

4 മാർച്ച് 2011

10 ഡിസംബർ 2010

28 ഒക്ടോബർ 2010

7 സെപ്റ്റംബർ 2010

3 ജൂൺ 2010

9 ഏപ്രിൽ 2010

9 ജനുവരി 2010

6 ജനുവരി 2010

22 ഒക്ടോബർ 2009

17 ഒക്ടോബർ 2009

14 ഒക്ടോബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/burst" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്