30 ഏപ്രിൽ 2017

18 ഓഗസ്റ്റ് 2016

18 മേയ് 2016

7 ജനുവരി 2016

10 ഒക്ടോബർ 2015

25 ഓഗസ്റ്റ് 2015

9 ഏപ്രിൽ 2015

23 ഡിസംബർ 2014

16 ഡിസംബർ 2013

15 ഓഗസ്റ്റ് 2013

18 ജൂലൈ 2013

26 ജൂൺ 2013

10 ജനുവരി 2013

18 ഒക്ടോബർ 2012

12 ജൂൺ 2012

10 ഡിസംബർ 2011

20 ജൂൺ 2011

3 ജൂൺ 2011

1 ഫെബ്രുവരി 2011

27 സെപ്റ്റംബർ 2010

10 മേയ് 2010

20 ഡിസംബർ 2009

28 ഒക്ടോബർ 2009

13 ഒക്ടോബർ 2009

21 സെപ്റ്റംബർ 2009

30 ഓഗസ്റ്റ് 2009

29 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/cap" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്