നാൾവഴി

30 ഏപ്രിൽ 2017

15 നവംബർ 2016

18 മേയ് 2016

27 സെപ്റ്റംബർ 2015

23 ഓഗസ്റ്റ് 2015

3 ജൂൺ 2015

24 ഡിസംബർ 2014

11 ഡിസംബർ 2013

28 ജൂലൈ 2013

16 ഏപ്രിൽ 2012

7 ഏപ്രിൽ 2012

11 ഡിസംബർ 2011

12 ജൂൺ 2011

18 ഫെബ്രുവരി 2011

21 ഓഗസ്റ്റ് 2010

31 ജൂലൈ 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

7 ഫെബ്രുവരി 2010

19 നവംബർ 2009

24 ഒക്ടോബർ 2009

10 സെപ്റ്റംബർ 2009

3 സെപ്റ്റംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/colour" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്