30 ഒക്ടോബർ 2019

30 ഏപ്രിൽ 2017

4 ജൂൺ 2015

25 ഡിസംബർ 2014

3 നവംബർ 2012

5 ഓഗസ്റ്റ് 2012

15 ഡിസംബർ 2011

12 ജനുവരി 2011

27 ഡിസംബർ 2010

14 ജൂലൈ 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

1 മാർച്ച് 2010

9 ഫെബ്രുവരി 2010

25 ഒക്ടോബർ 2009

17 ഒക്ടോബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/cracker" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്