നാൾവഴി

30 ഏപ്രിൽ 2017

30 മാർച്ച് 2017

25 ഡിസംബർ 2014

16 ഡിസംബർ 2013

27 ഫെബ്രുവരി 2013

7 നവംബർ 2012

5 ഓഗസ്റ്റ് 2012

9 മേയ് 2012

7 ഡിസംബർ 2011

25 മേയ് 2011

21 മാർച്ച് 2011

21 ജനുവരി 2011

14 ജൂലൈ 2010

9 ജൂലൈ 2010

26 ജൂൺ 2010

30 മേയ് 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

5 ഡിസംബർ 2009

25 ഒക്ടോബർ 2009

17 ഒക്ടോബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/creator" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്