30 ഏപ്രിൽ 2017

10 മാർച്ച് 2016

17 മാർച്ച് 2015

19 ജനുവരി 2014

11 ഓഗസ്റ്റ് 2013

15 ജൂലൈ 2013

22 നവംബർ 2012

3 ഓഗസ്റ്റ് 2012

10 ജൂലൈ 2012

1 ജനുവരി 2012

23 ഡിസംബർ 2011

28 ഏപ്രിൽ 2011

29 മാർച്ച് 2011

2 ഫെബ്രുവരി 2011

28 നവംബർ 2010

9 ജനുവരി 2010

4 ഒക്ടോബർ 2009

29 സെപ്റ്റംബർ 2009

7 സെപ്റ്റംബർ 2009

30 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/delta" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്