30 ഏപ്രിൽ 2017

17 ജനുവരി 2017

15 നവംബർ 2016

8 ഒക്ടോബർ 2016

19 മേയ് 2016

4 നവംബർ 2015

5 സെപ്റ്റംബർ 2015

4 ജൂൺ 2015

17 മാർച്ച് 2015

17 ഡിസംബർ 2013

18 ഒക്ടോബർ 2012

21 ഏപ്രിൽ 2012

1 ജനുവരി 2012

7 ഡിസംബർ 2011

12 ജൂൺ 2011

28 ഏപ്രിൽ 2011

2 ഫെബ്രുവരി 2011

28 നവംബർ 2010

12 സെപ്റ്റംബർ 2010

5 ഓഗസ്റ്റ് 2010

20 ഫെബ്രുവരി 2010

31 ഡിസംബർ 2009

29 ഒക്ടോബർ 2009

5 സെപ്റ്റംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/den" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്