നാൾവഴി

30 ഏപ്രിൽ 2017

29 നവംബർ 2016

19 മേയ് 2016

11 മാർച്ച് 2016

15 ഒക്ടോബർ 2015

26 ഓഗസ്റ്റ് 2015

26 ഡിസംബർ 2014

11 ഓഗസ്റ്റ് 2013

3 മാർച്ച് 2013

27 നവംബർ 2012

3 ഓഗസ്റ്റ് 2012

13 ഡിസംബർ 2011

1 ഡിസംബർ 2011

4 നവംബർ 2011

21 ഒക്ടോബർ 2011

29 ഏപ്രിൽ 2011

15 സെപ്റ്റംബർ 2010

26 ഓഗസ്റ്റ് 2010

12 ഏപ്രിൽ 2010

9 ഫെബ്രുവരി 2010

30 നവംബർ 2009

30 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/die" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്