നാൾവഴി

30 ഏപ്രിൽ 2017

29 മേയ് 2016

19 മേയ് 2016

4 നവംബർ 2015

31 ജൂലൈ 2015

8 ഡിസംബർ 2014

18 ഡിസംബർ 2013

12 ഓഗസ്റ്റ് 2013

27 ഏപ്രിൽ 2013

6 ഡിസംബർ 2012

5 ഓഗസ്റ്റ് 2012

30 ഏപ്രിൽ 2012

26 മാർച്ച് 2012

29 ജൂലൈ 2011

29 ഏപ്രിൽ 2011

2 ഡിസംബർ 2010

13 ഓഗസ്റ്റ് 2010

11 ജൂലൈ 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

3 ഡിസംബർ 2009

2 നവംബർ 2009

25 ഒക്ടോബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/donkey" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്