നാൾവഴി

30 ഏപ്രിൽ 2017

27 ഡിസംബർ 2014

12 ജൂലൈ 2013

1 ജൂൺ 2013

28 ഏപ്രിൽ 2013

25 ജൂൺ 2012

30 ഏപ്രിൽ 2012

16 ഡിസംബർ 2011

14 മാർച്ച് 2011

3 ഫെബ്രുവരി 2011

2 ഡിസംബർ 2010

21 സെപ്റ്റംബർ 2010

25 ജൂലൈ 2010

28 ജനുവരി 2010

26 ഡിസംബർ 2009

23 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/drown" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്