1 മേയ് 2017

19 ജനുവരി 2017

22 ജൂൺ 2016

25 മേയ് 2016

17 മാർച്ച് 2016

7 സെപ്റ്റംബർ 2015

5 ഓഗസ്റ്റ് 2014

28 ഡിസംബർ 2013

9 ഓഗസ്റ്റ് 2013

5 ഓഗസ്റ്റ് 2012

9 ജൂലൈ 2012

8 മാർച്ച് 2012

6 ഡിസംബർ 2011

16 ജൂൺ 2011

23 ഒക്ടോബർ 2010

16 സെപ്റ്റംബർ 2010

29 ഓഗസ്റ്റ് 2010

27 ഓഗസ്റ്റ് 2010

28 ജൂലൈ 2010

11 ജൂലൈ 2010

9 ജൂലൈ 2010

20 മാർച്ച് 2010

28 ഒക്ടോബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/flea" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്