നാൾവഴി

1 മേയ് 2017

7 ഏപ്രിൽ 2017

8 ഫെബ്രുവരി 2017

22 ഡിസംബർ 2016

4 നവംബർ 2016

13 ജൂലൈ 2016

6 ഏപ്രിൽ 2015

29 ഡിസംബർ 2014

17 ഡിസംബർ 2013

10 ഓഗസ്റ്റ് 2013

23 ജൂൺ 2013

17 ജനുവരി 2013

12 മാർച്ച് 2012

5 ഓഗസ്റ്റ് 2011

3 ജൂൺ 2011

22 ഓഗസ്റ്റ് 2010

28 ജൂലൈ 2010

12 ജൂൺ 2010

19 നവംബർ 2009

26 ഒക്ടോബർ 2009

14 സെപ്റ്റംബർ 2009

29 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/foreign" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്