1 മേയ് 2017

1 ജൂലൈ 2015

9 ജൂലൈ 2013

13 ജൂൺ 2013

22 ഡിസംബർ 2012

5 ഓഗസ്റ്റ് 2012

31 ഒക്ടോബർ 2011

23 ഒക്ടോബർ 2011

27 ഓഗസ്റ്റ് 2011

1 ജൂൺ 2011

2 ജൂൺ 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

6 മാർച്ച് 2010

7 ഡിസംബർ 2009

23 നവംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/haughty" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്