1 മേയ് 2017

18 ഒക്ടോബർ 2015

10 ജൂൺ 2015

31 ഡിസംബർ 2014

17 ഓഗസ്റ്റ് 2013

25 ഏപ്രിൽ 2012

23 ഫെബ്രുവരി 2012

30 ജൂലൈ 2011

3 ജൂലൈ 2011

3 മേയ് 2011

24 ഫെബ്രുവരി 2011

16 ജനുവരി 2011

17 ഒക്ടോബർ 2010

24 ഓഗസ്റ്റ് 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

20 ജനുവരി 2010

26 സെപ്റ്റംബർ 2009

20 സെപ്റ്റംബർ 2009

16 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/interest" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്