1 മേയ് 2017

12 ഫെബ്രുവരി 2017

3 ഡിസംബർ 2015

3 ജനുവരി 2015

10 ഓഗസ്റ്റ് 2013

11 ജൂലൈ 2013

4 ജനുവരി 2013

8 ഒക്ടോബർ 2012

5 ഓഗസ്റ്റ് 2012

8 ജൂലൈ 2012

17 ജൂൺ 2012

13 ജൂൺ 2011

28 ജനുവരി 2011

22 സെപ്റ്റംബർ 2010

16 സെപ്റ്റംബർ 2010

3 ജൂലൈ 2010

25 ഏപ്രിൽ 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

9 ജനുവരി 2010

5 ജനുവരി 2010

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/monarch" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്