1 മേയ് 2017

4 നവംബർ 2016

26 മേയ് 2016

29 ഡിസംബർ 2015

31 ഓഗസ്റ്റ് 2015

11 ജൂൺ 2015

3 ജനുവരി 2015

24 ജനുവരി 2014

3 ജനുവരി 2014

11 ഓഗസ്റ്റ് 2013

10 ജൂലൈ 2013

26 നവംബർ 2012

5 ഓഗസ്റ്റ് 2012

18 ഡിസംബർ 2011

13 ജൂൺ 2011

25 ജനുവരി 2011

12 സെപ്റ്റംബർ 2010

11 ജൂലൈ 2010

15 ജൂൺ 2010

13 ജൂൺ 2010

30 ഓഗസ്റ്റ് 2009

29 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/ninety" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്