നാൾവഴി

1 മേയ് 2017

18 നവംബർ 2016

27 മേയ് 2016

21 മാർച്ച് 2016

25 സെപ്റ്റംബർ 2015

1 സെപ്റ്റംബർ 2015

17 ഓഗസ്റ്റ് 2015

7 ഏപ്രിൽ 2015

4 ജനുവരി 2015

3 ജനുവരി 2014

12 ഓഗസ്റ്റ് 2013

3 മേയ് 2013

5 ഓഗസ്റ്റ് 2012

8 ജൂലൈ 2012

25 ഫെബ്രുവരി 2012

17 ഡിസംബർ 2011

16 ഒക്ടോബർ 2010

2 ഒക്ടോബർ 2010

10 സെപ്റ്റംബർ 2010

21 ജൂലൈ 2010

16 ജൂലൈ 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

4 ഫെബ്രുവരി 2010

9 ജനുവരി 2010

5 ജനുവരി 2010

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/orange" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്