1 മേയ് 2017

11 ജൂൺ 2015

24 ഏപ്രിൽ 2015

15 ഓഗസ്റ്റ് 2013

17 നവംബർ 2012

19 ഡിസംബർ 2011

3 ജൂൺ 2011

5 നവംബർ 2010

27 ഒക്ടോബർ 2010

6 സെപ്റ്റംബർ 2010

23 ജൂലൈ 2010

8 മേയ് 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

15 ഫെബ്രുവരി 2010

2 ഡിസംബർ 2009

30 നവംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/philosopher" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്