1 മേയ് 2017

14 ഫെബ്രുവരി 2017

31 മേയ് 2016

22 ഒക്ടോബർ 2015

22 ജൂലൈ 2015

9 മേയ് 2015

7 ഏപ്രിൽ 2015

17 ഓഗസ്റ്റ് 2013

16 മാർച്ച് 2013

18 ഒക്ടോബർ 2012

19 ഡിസംബർ 2011

24 ഒക്ടോബർ 2011

27 ഫെബ്രുവരി 2011

27 ജനുവരി 2011

27 ഒക്ടോബർ 2010

27 സെപ്റ്റംബർ 2010

5 ഡിസംബർ 2009

30 നവംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/primer" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്