1 മേയ് 2017

11 ഏപ്രിൽ 2017

4 സെപ്റ്റംബർ 2016

3 സെപ്റ്റംബർ 2015

23 ജൂൺ 2012

19 ഡിസംബർ 2011

16 ഒക്ടോബർ 2011

8 മേയ് 2011

25 ജനുവരി 2011

11 ഏപ്രിൽ 2010

2 ഡിസംബർ 2009

30 നവംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/redemption" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്