നാൾവഴി

1 മേയ് 2017

25 ജനുവരി 2017

5 സെപ്റ്റംബർ 2016

2 ഏപ്രിൽ 2016

4 സെപ്റ്റംബർ 2015

8 ജനുവരി 2015

25 ജനുവരി 2014

11 ജൂലൈ 2013

24 ഡിസംബർ 2012

18 ഒക്ടോബർ 2012

13 ഓഗസ്റ്റ് 2012

2 ജൂലൈ 2012

20 ഡിസംബർ 2011

19 ഡിസംബർ 2011

28 ഏപ്രിൽ 2011

2 ഒക്ടോബർ 2010

22 സെപ്റ്റംബർ 2010

11 ഏപ്രിൽ 2010

2 ഡിസംബർ 2009

30 നവംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/rust" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്