1 മേയ് 2017

6 ജനുവരി 2017

2 ജൂലൈ 2016

2 ഏപ്രിൽ 2016

25 മാർച്ച് 2016

17 ഓഗസ്റ്റ് 2015

22 ജൂലൈ 2015

27 ഡിസംബർ 2014

3 ജനുവരി 2014

6 ഡിസംബർ 2012

6 ഓഗസ്റ്റ് 2012

19 ഡിസംബർ 2011

16 സെപ്റ്റംബർ 2010

18 ഓഗസ്റ്റ് 2010

29 ജൂലൈ 2010

14 ജൂലൈ 2010

21 ജൂൺ 2010

16 ഫെബ്രുവരി 2010

21 നവംബർ 2009

14 നവംബർ 2009

30 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/share" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്