1 മേയ് 2017

4 ഡിസംബർ 2016

25 മാർച്ച് 2016

26 ഓഗസ്റ്റ് 2014

31 മേയ് 2013

2 ഡിസംബർ 2012

19 ഡിസംബർ 2011

4 ജൂൺ 2011

16 ജനുവരി 2011

23 ഡിസംബർ 2010

17 ഒക്ടോബർ 2010

26 ഓഗസ്റ്റ് 2010

9 ജൂലൈ 2010

7 ജൂൺ 2010

28 ഫെബ്രുവരി 2010

23 നവംബർ 2009

29 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/slope" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്