1 മേയ് 2017

3 ജൂലൈ 2016

6 ഡിസംബർ 2015

28 മാർച്ച് 2015

10 ജനുവരി 2015

28 ഓഗസ്റ്റ് 2014

9 ഡിസംബർ 2012

15 സെപ്റ്റംബർ 2012

13 സെപ്റ്റംബർ 2012

20 ഡിസംബർ 2011

30 മേയ് 2011

7 നവംബർ 2010

17 ഒക്ടോബർ 2010

31 ഓഗസ്റ്റ് 2010

13 ഡിസംബർ 2009

6 സെപ്റ്റംബർ 2009

10 ജൂൺ 2009

22 ഫെബ്രുവരി 2009

1 ജൂലൈ 2008

31 മേയ് 2008

31 ജനുവരി 2008

2 ഒക്ടോബർ 2007

25 സെപ്റ്റംബർ 2007

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/spelling" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്