1 മേയ് 2017

23 ഒക്ടോബർ 2016

3 ജൂലൈ 2016

10 ജനുവരി 2015

15 ഡിസംബർ 2013

12 ജൂലൈ 2012

23 ജനുവരി 2012

3 ഡിസംബർ 2011

23 നവംബർ 2011

23 ജൂലൈ 2011

16 ഒക്ടോബർ 2010

12 ജൂൺ 2010

25 ഡിസംബർ 2009

6 സെപ്റ്റംബർ 2009

5 സെപ്റ്റംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/spoke" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്