1 മേയ് 2017

7 ജനുവരി 2017

7 സെപ്റ്റംബർ 2016

12 ജൂൺ 2015

12 ജനുവരി 2015

11 ജൂൺ 2014

9 ഓഗസ്റ്റ് 2013

8 ഓഗസ്റ്റ് 2013

19 ഒക്ടോബർ 2012

5 സെപ്റ്റംബർ 2012

27 മേയ് 2012

29 ഏപ്രിൽ 2012

12 ഡിസംബർ 2011

20 ജൂൺ 2011

20 ജനുവരി 2011

15 ഒക്ടോബർ 2010

7 ഏപ്രിൽ 2010

16 മാർച്ച് 2010

6 സെപ്റ്റംബർ 2009

29 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/teeth" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്