നാൾവഴി

3 നവംബർ 2019

9 ജൂലൈ 2017

1 മേയ് 2017

20 നവംബർ 2016

3 ജൂലൈ 2016

2 ഏപ്രിൽ 2016

30 ഡിസംബർ 2015

11 ജനുവരി 2015

31 ഡിസംബർ 2013

21 ജൂലൈ 2013

23 ഡിസംബർ 2012

12 ഒക്ടോബർ 2012

20 ഡിസംബർ 2011

14 നവംബർ 2011

18 സെപ്റ്റംബർ 2011

29 ഏപ്രിൽ 2011

21 ജനുവരി 2010

16 ജനുവരി 2010

17 നവംബർ 2009

9 നവംബർ 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/terminal" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്