1 മേയ് 2017

5 നവംബർ 2016

9 ഓഗസ്റ്റ് 2016

1 ഏപ്രിൽ 2016

29 ഡിസംബർ 2015

12 ജൂൺ 2015

11 ജനുവരി 2015

18 ജനുവരി 2014

10 ഓഗസ്റ്റ് 2013

6 ഓഗസ്റ്റ് 2012

26 ഏപ്രിൽ 2012

14 നവംബർ 2011

24 ഒക്ടോബർ 2011

28 ഓഗസ്റ്റ് 2010

11 ജൂലൈ 2010

14 ജൂൺ 2010

22 ഒക്ടോബർ 2009

10 ഒക്ടോബർ 2009

30 സെപ്റ്റംബർ 2009

29 ഓഗസ്റ്റ് 2009

8 ഓഗസ്റ്റ് 2009

"https://ml.wiktionary.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഹിസ്റ്ററി/thousand" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്